Penagihan Dadah

Setiap tahun, DOSM bekerjasama dengan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) untuk menerbitkan statistik berkenaan penagihan dadah yang merupakan sebahagian daripada penerbitan statistik jenayah tahunan. Papan pemuka ini memaparkan data penagihan dadah pada peringkat negeri dan kebangsaan. Ia bertujuan untuk meneliti tren penagihan dadah yang dipecahkan mengikut demografik dengan tujuan membantu meningkatkan kesedaran dan pemahaman awam terhadap masalah dadah di Malaysia.

Kemaskini terakhir: 05 Sep 2023, 23:59

Apakah perubahan penagihan dadah di Malaysia?

Data setakat 05 Sep 2023, 23:59

Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menjadi agensi peneraju membanteras penyalahgunaan dadah dan substan di Malaysia. Data berikut berasal dari data yang dikumpul daripada data pusat rawatan dan rehabilitasi di bawah pengendalian AADK.

2015

2021

Butiran penagihan dadah di Malaysia

Data setakat 05 Sep 2023, 23:59