Pembayaran Elektronik

Setiap transaksi pembayaran elektronik dilaksanakan dengan sebuah instrument pembayaran (kad kredit, kad debit, dsb) melalui saluran pembayaran (telefon bimbit, internet, ATM, dsb), dan diproses melalui sistem pembayaran (FPX, interbank giro, JomPAY, RPP, dsb). Transaksi ini direkodkan dalam masa sebenar (real time). Oleh itu, semakin digital dunia kita, semakin hebat kebolehan penggubal dasar untuk menganalisa ekonomi pada frekuensi yang sangat tinggi. Papan pemuka ini menggunakan statistik pembayaran bulanan terbitan BNM untuk memaparkan tren terkini pembayaran elektronik. Dalam masa terdekat, ia akan diperhalusi dengan data transaksi frekuensi harian untuk membantu dengan economic nowcasting.

Kemaskini terakhir: 12 Mac 2024, 15:00

Kemaskini seterusnya: 12 Apr 2024, 15:00

Bagaimana penggunaan pembayaran instrumen bergerak?

Data setakat Jan 2024

Penjelasan mengenai jenis pembayaran ini

2019

2024