Rizab Antarabangsa

Akta Bank Negara Malaysia 2009 (CBA 2009) mengamanahkan BNM untuk memegang dan mengurus rizab antarabangsa bagi tujuan menggalakkan kestabilan kewangan dan monetari, serta mengekalkan keyakinan orang ramai. Pengurusan rizab antarabangsa oleh BNM tertakluk kepada tadbir urus yang ketat dan rangka kerja pengurusan risiko yang diwujudkan menurut CBA 2009. Papan pemuka ini menunjukkan 3 kayu ukur utama kecukupan rizab antarabangsa yang diumumkan oleh BNM dua kali sebulan.

Kemaskini terakhir: 05 Apr 2024, 15:00

Kemaskini seterusnya: 22 Apr 2024, 15:00

Kayu ukur utama rizab antarabangsa BNM

Data setakat 29 Mac 2024, 23:59

2003

2024

Saya ingin tahu lebih lanjut tentang rizab antarabangsa BNM

BNM menerbitkan sebuah penjelasan lebih dalam tentang rizab antarabangsa BNM yang boleh didapati di sini. Anda juga boleh mendapatkan data butiran terkini untuk rizab antarabangsa BNM di laman web rasmi BNM.