Penawaran Wang

Secara amnya, penawaran wang di Malaysia merujuk kepada jumlah nilai ringgit dalam edaran pada satu masa. Namun begitu, terdapat beberapa cara untuk mengukur nilai ini, bergantung pada aset yang termasuk dalam definisi 'wang'. Papan pemuka ini mengggunakan tiga definisi empirikal paling standard - M1, M2 dan M3 - untuk menganalisa penawaran wang di Malaysia secara bulanan.

Kemaskini terakhir: 30 Jun 2024, 15:00

Kemaskini seterusnya: 31 Jul 2024, 15:00

Apakah kaedah mengukur penawaran wang di Malaysia?

Data setakat Mei 2024

M1 ialah 'wang sempit' ataupun <i>narrow money</i>, iaitu aset yang paling cair. M2 terdiri daripada M1 dan 'wang separuh sempit' ataupun <i>narrow quasi-money</i>. M3 terdiri daripada M2 dan 'wang luas' ataupun <i>broad money</i>. Jadual di bawah merumuskan definisi M1, M2 dan M3 secara terperinci:

Apakah tren penawaran wang?

Data setakat Mei 2024

2013

2024

Butiran M1 (wang sempit)

Data setakat Mei 2024

Butiran M2 (wang kuasi)

Data setakat Mei 2024