Orang Asli

Orang Asli merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada keturunan penduduk asal di Semenanjung Malaysia. Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA) merupakan agensi kerajaan yang diamanahkan untuk menjaga kebajikan Orang Asli. Sejajar dengan mandat itu, mereka kuat melaksanakan kerja lapangan di pelbagai kampung orang asli di Malaysia. Menggunakan data tersebut, papan pemuka ini menggambarkan populasi terkini mereka, yang terdiri daripada 3 kumpulan etnik utama (Negrito, Proto-Melayu dan Senoi) serti 18 etnik.

Kemaskini terakhir: 24 Jun 2023, 23:59

Bagaimanakah taburan Orang Asli di seluruh Malaysia?

Data setakat 24 Jun 2023, 23:59

Nota: Orang Asli merupakan penduduk asal Semenanjung Malaysia; bumiputera Sabah dan Sarawak diklasifikasi secara asing. Tambahan pula, tiada orang asli yang menetap di Pulau Pinang, Perlis, atau Wilayah Persekutuan.

Kedudukan (16)

#1Pahang78,615
#2Perak61,225
#3Selangor20,961
#4Kelantan17,487
#5Johor15,825
#6Negeri Sembilan12,221
#7Melaka1,833
#8Terengganu1,072
#9Kedah336
#10Pulau Pinang0
#11Perlis0
#12Sabah0
#13Sarawak0
#14W.P. Kuala Lumpur0
#15W.P. Labuan0
#16W.P. Putrajaya0

Terokailah mana-mana kampung Orang Asli di Semenanjung Malaysia!

Kampung RPS Runchang mempunyai populasi sebanyak 1,914 orang. Apakah ciri-ciri populasi tersebut?