Kes COVID-19 Harian mengikut Kumpulan Umur & Negeri

Data setakat 13 Apr 2024, 23:59

Kes COVID-19 harian di peringkat kebangsaan dan negeri, dengan pecahan mengikut kumpulan umur.

0 paparan·0 muat turun

Table

Kes Dewasa

Kes Warga Emas

Kes Kanak-kanak

Kes Remaja

Bagaimana data ini dijana?

Berdasarkan set data asas, set data ini memaparkan kes COVID-19 baharu mengikut kumpulan umur berdasarkan nombor kad pengenalan (untuk warganegara Malaysia yang memiliki KP) ataupun berdasarkan umur dalam pengisytiharan keputusan ujian COVID-19 (untuk kes tanpa nombor KP atau kes bukan warganegara).

Apakah kaveat yang perlu diingati apabila menggunakan data ini?

Bagi segelintir kecil kes (~1.5%), medan diumur tidak diisi dan tidak dapat diperoleh daripada nombor ID. Oleh itu, bilangan kes yang diperoleh daripada menjumlahkan kes bagi semua kumpulan umur dalam set data ini akan kurang daripada bilangan kes dalam set data asas.

Penerbitan berdasarkan data ini

Portal KKMNOW sendiri memaparkan papan pemuka tentang COVID-19 di mana anda boleh menerokai data ini dengan lebih interaktif!

Metadata

Penerangan dataset

Kes COVID-19 harian di peringkat kebangsaan dan negeri, dengan pecahan mengikut kumpulan umur.

Definisi pembolehubah
 • Tarikh
 • Negeri
 • Kes Kanak-kanak
 • Kes Remaja
 • Kes Dewasa
 • Kes Warga Emas
 • Kes Berumur 0-4
 • Kes Berumur 5-11
 • Kes Berumur 12-17
 • Kes Berumur 18-29
 • Kes Berumur 30-39
 • Kes Berumur 40-49
 • Kes Berumur 50-59
 • Kes Berumur 60-69
 • Kes Berumur 70-79
 • Kes Berumur 80
Kemaskini terakhir:

14 Apr 2024, 12:00

Kemaskini seterusnya:

21 Apr 2024, 12:00

Sumber data
 • MoH
Lesen

Data ini adalah data terbuka di bawah lesen Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Penerangan lesen tersebut boleh didapati di Sini.

Muat turun

Data
Dataset Penuh (CSV)

Dataset Penuh (CSV)

Sesuai untuk individu mencari data mesra 'Excel'.

0

Dataset Penuh (Parquet)

Dataset Penuh (Parquet)

Sesuai untuk saintis data yang ingin menganalisa data dengan pengaturcaraan.

0

Kod

Sambungan secara langsung kepada data dengan menggunakan Python.

# Jika belum lagi dipasang, sila: pip install pandas fastparquet import pandas as pd URL_DATA = 'https://storage.data.gov.my/healthcare/covid_cases_age.parquet' df = pd.read_parquet(URL_DATA) if 'date' in df.columns: df['date'] = pd.to_datetime(df['date']) print(df)

Contoh Query OpenAPI

Kod berikut adalah contoh bagaimana untuk membuat query API untuk mengambil katalog data yang disebutkan di atas. Anda boleh menggunakan pelbagai bahasa pengaturcaraan dengan menukar kod mengikut keperluan. Untuk panduan lengkap mengenai parameter query dan sintaks yang mungkin, sila rujuk kepada Dokumentasi Open API.
import requests import pprint url = "https://api.data.gov.my/data-catalogue?id=covid_cases_age&limit=3" response_json = requests.get(url=url).json() pprint.pprint(response_json)