Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah: Daerah Pentadbiran

Data setakat 2022

Set data ini menunjukkan pendapatan, perbelanjaan, ketidaksamaan pendapatan, dan kadar kemiskinan bagi isi rumah di peringkat daerah pentadbiran. Data ini dihasilkan berdasarkan Survei Pendapatan dan Isi Rumah (HIES) yang dilaksanakan pada tahun 2022.

0 paparan·0 muat turun

Table

Pendapatan Purata (RM)

Pendapatan Penengah (RM)

Perbelanjaan Purata (RM)

Pekali Gini

Kadar Kemiskinan (%)

Bagaimana data ini dijana?

Data ini dihasilkan berdasarkan Survei Pendapatan Isi Rumah (HIS) serta Survei Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah (HIES) yang dilaksanakan dari tahun 1970 ke 2022, dengan survei yang terkini dilaksanakan pada tahun 2022. Survei itu dilaksanakan dua kali dalam tempoh lima tahun bagi tujuan menghasilkan data pendapatan, kemiskinan dan akses kepada kemudahan asas bagi isi rumah warganegara.

Apakah kaveat yang perlu diingati apabila menggunakan data ini?

Untuk mendapat butiran penuh tentang ralat piawai survei serta metodologi yang terperinci, sila rujuk kepada Nota Teknikal HIES.

Metadata

Penerangan dataset

Set data ini menunjukkan pendapatan, perbelanjaan, ketidaksamaan pendapatan, dan kadar kemiskinan bagi isi rumah di peringkat daerah pentadbiran. Data ini dihasilkan berdasarkan Survei Pendapatan dan Isi Rumah (HIES) yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Definisi pembolehubah
  • Tarikh
  • Negeri
  • Daerah
  • Pendapatan Purata
  • Pendapatan Penengah
  • Perbelanjaan Purata
  • Pekali Gini
  • Kadar Kemiskinan
Kemaskini terakhir:

28 Jul 2023, 12:00

Kemaskini seterusnya:

N/A

Sumber data
  • DOSM
Lesen

Data ini adalah data terbuka di bawah lesen Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Penerangan lesen tersebut boleh didapati di Sini.

Muat turun

Data
Dataset Penuh (CSV)

Dataset Penuh (CSV)

Sesuai untuk individu mencari data mesra 'Excel'.

0

Dataset Penuh (Parquet)

Dataset Penuh (Parquet)

Sesuai untuk saintis data yang ingin menganalisa data dengan pengaturcaraan.

0

Kod

Sambungan secara langsung kepada data dengan menggunakan Python.

# Jika belum lagi dipasang, sila: pip install pandas fastparquet import pandas as pd URL_DATA = 'https://storage.dosm.gov.my/hies/hies_district.parquet' df = pd.read_parquet(URL_DATA) if 'date' in df.columns: df['date'] = pd.to_datetime(df['date']) print(df)

Contoh Query OpenAPI

Kod berikut adalah contoh bagaimana untuk membuat query API untuk mengambil katalog data yang disebutkan di atas. Anda boleh menggunakan pelbagai bahasa pengaturcaraan dengan menukar kod mengikut keperluan. Untuk panduan lengkap mengenai parameter query dan sintaks yang mungkin, sila rujuk kepada Dokumentasi Open API.
import requests import pprint url = "https://api.data.gov.my/data-catalogue?id=hies_district&limit=3" response_json = requests.get(url=url).json() pprint.pprint(response_json)